Starobylá Levoča zažíva novú dynamiku. Oživenie turistického ruchu v meste nastalo po nástupe mladého primátora, ktorý vie, že turizmus prináša prácu. Profit z tohto kroku majú hlavne domáci podnikatelia ponúkajúci reštauračné služby, suveníry a tradiční remeselníci.

Primátor zároveň podporuje aj kultúrne a športové podujatia na celonárodnej úrovni. Tajomná Levoča je jedným z najprestížnejších a pútavých podujatí Prešovského samosprávneho kraja.

K rozvoju mesta prispieva aj postupná rekonštrukcia ciest. Tá so sebou prináša tiež príchod nových investorov. Dobudovanie diaľnice prispelo k tomu, že do Levoče prišiel investor, ktorý vytvorí 120 nových pracovných miest. Vďaka správnym rozhodnutiam je Levoča príťažlivá aj pre obyvateľov z okolitých miest.

Ako primátor načúva aj mladým ľuďom, čo vyústilo do spolupráce s Mládežníckym parlamentom mesta Levoča (MPML), ktorý funguje ako most medzi mládežou a miestnou samosprávou. Spolupráca sa vyvíjala natoľko, že MPML, ako jeden z prvých na Slovensku, podpísal memorandum s mestom, v ktorom sa mládežnícky parlament stáva poradným orgánom primátora v Levoči. Mladí ľudia tak môžu participovať na chode a rozvoji mesta.

Uvedené skutočnosti by nemohli byť zrealizované bez efektívneho hospodárenia – systému troch grošov. Šetri, efektívne míňaj a požičiavaj. Kým v čase jeho nástupu do úradu primátora v roku 2014 bolo mesto v mínuse viac ako 100-tisíc eur, po troch rokoch má Levoča rekordný prebytok, viac ako pol milióna eur. To sú peniaze, ktoré budú v budúcom roku investované v prospech mesta a občanov.

Popri poctivom splácaní záväzkov je dôležité aj šetrenie. Odkedy je Milan Majerský primátorom Levoče, samospráva stále znižuje ceny, za ktoré nakupuje tovary a služby. To, čo sa v roku 2012 nakúpilo za viac ako 600-tisíc eur, teraz nakúpili o polovicu lacnejšie.

Úspech z Levoče chce Milan Majerský zopakovať v župe. Verí, že je možné efektívnejšie míňať verejné zdroje, v prebudenie turizmu, ako aj príchod návštevníkov zo zahraničia. Chce sa spolupodieľať na vytváraní pracovných a sociálnych podmienok pre dôstojný život všetkých obyvateľov kraja, aby živitelia rodín našli prácu doma, aby rodiny kvôli práci neboli dlhodobo rozdelené, aby naše deti našli po skončení štúdia dobré pracovné príležitosti v regióne a rady sa vrátili domov.

Prešovský samosprávny kraj je výnimočný tým, že tu žije najväčší počet rôznych národnostných, etnických i náboženských skupín. Každá je niečím originálna a vytvára v kraji zaujímavú rozmanitosť. A preto je jedinečný. Milanovi Majerskému, kandidátovi na predsedu PSK, záleží na Goraloch, Spišiakoch, Rómoch, Rusínoch, Rusnakoch, Šarišanoch, na všetkých. Kandiduje úprimne a pre všetkých.

Lucia Mihoková