Nová energia pre náš kraj

Mnohí z nás ťažšie prijímajú životné zmeny, keďže tie so sebou prinášajú vždy niečo nové a nepoznané. Práve ony však do nášho života vkladajú potrebnú dynamiku a posun.

Chcem využiť svoje schopnosti, nové impulzy a pozitívnu energiu, ktorá môže kraj pozdvihnúť. Ponúkam slušnú zmenu pre všetkých obyvateľov Prešovského kraja.

3 v 1: Cesta, práca, rodina

Investori vyžadujú kvalitné cesty a prídu tam, kde sú na to vytvorené podmienky. Tie im chcem vytvárať aj efektívnym a transparentným využívaním finančných zdrojov kraja. Dobudovanie ciest a rozvoj infraštruktúry je jeden z hlavných bodov môjho programu.
Z nášho regiónu odchádzajú múdri, vzdelaní a pracovití mladí otcovia a mamy so svojimi deťmi. Prešovský kraj má predpoklady na to, aby v ňom šikovné ruky a múdre hlavy ostávali žiť a pracovať. Ako župan sa budem spolupodieľať na vytváraní pracovných a sociálnych podmienok pre dôstojný život všetkých obyvateľov kraja.
Slušne platená práca vytvára možnosti pre rozvoj rodiny. Ako otec to citlivo vnímam a ako župan zariadim, aby župa rozvíjala tie svoje kompetencie, ktoré rodiny najviac potrebujú. Kvalitná zdravotnícka a sociálna starostlivosť, podpora kultúry, športu a umenia sú taktiež prioritami môjho programu.

Jednota v rozmanitosti

Prešovský kraj je výnimočný tým, že tu žije najväčší počet rôznych národnostných, etnických i náboženských skupín. Každá je niečím originálna a vytvára v našom kraji zaujímavú rozmanitosť. A preto je jedinečný. Záleží mi na Goraľoch, Spišiakoch, Rómoch, Rusínoch, Rusnakoch, Šarišanoch i Zemplínčanoch, na všetkých. Kandidujem úprimne a pre všetkých!

Milan Majerský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *