Podporte moju kampaň, každá ruka je potrebná

 

Kampaň Milana Majerského spolufinancuje politická strana KDH, keďže ho na post župana Prešovského samosprávneho kraja nominovala.  Na kampaň prispela sumou 70 000 eur. Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov môžu minúť na predvolebnú kampaň maximálne 250 000 eur. Ak však kampaň vedie politická strana alebo hnutie, môžu minúť najviac 500 000 eur. Limity definuje zákon o volebnej kampani. Majerský chce finančné prostriedky získavať aj formou crowdfundingu  (kolektívne financovanie), kde jednotliví priaznivci môžu prispieť ľubovoľnou sumou.  

„Aby sme znovuzrodili Prešovský kraj, potrebujem Vašu pomoc. Priložte ruku k dielu a vyplňte, prosím, krátky formulár, “ – vyzýva kandidát na predsedu PSK.

Po vyplnením formulára na tejto stránke Vám bude odoslaný mail spolu s pokynmi, ako postupovať ďalej.

Vyplňte, prosím, návrh darovacej zmluvy, či už ste darca FO, FO podnikateľ alebo PO, v ktorej je uvedený transparentný účet KDH pre VÚC voľby 2017. Taktiež je nevyhnutné vyplniť vyhlásenie darcu, a to pre účely evidencie daru poskytnutého Kresťanskodemokratickému hnutiu. Prispieť môžete sumou 10, 25, 50, 100 alebo vlastnou, maximálne však do výšky 200 €. Ak sa rozhodnete darovať sumu nad 200 €, musíte si ísť dať podpis overiť k notárovi alebo na Obecný úrad a až následne poukázať dar na transparentný účet. Finančné príspevky môžete posielať len prevodom z účtu na účet.

Použite nižšie uvedené údaje a po podpise darovacej zmluvy zašlite Váš dar na náš transparentný účet:

Číslo účtu: SK85 0900 0000 0051 1752 3115
Variabilný symbol: (dátum napr. 14092017)
Suma Vášho daru: podľa Vášho výberu
SWIFT kód pre platby zo zahraničných bankových účtov: GIBASKBX

Podľa § 23 Zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a o politických hnutiach strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona, to neplatí, ak hodnota peňažného daru od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur.

Suma:Podporujem ako:
Kontaktné informácie

Konajúci