Nová energia pre Prešovský samosprávny kraj

 

 

Náš Prešovský kraj je vo veľmi zvláštnej situácii. Jeden z najkrajších kútov Slovenska, ktorý chodia obdivovať aj návštevníci zo zahraničia, dostatočne nevyužíva svoj potenciál a stagnuje.

Pozitívnu energiu pre obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ponúka mladý, úspešný a férový primátor Levoče, Milan Majerský. Kandidát na župana Prešovského kraja spolu so svojím tímom, kandidátmi na poslancov PSK za koalíciu KDH, SaS, OĽaNO a NOVA, veria, že Prešovský kraj môže byť pre všetkých lepším miestom na spokojný život.

Poctivá práca

„Pri mojich cestách po mestách a dedinkách počúvam často otázku: „ako ďalej?“ Mojou odpoveďou je „poctivá práca.“ Nie taká, ktorá sa odbije čiarkou v administratívnom výkaze, ale tá, ktorá prináša konkrétne výsledky pre konkrétnych ľudí. Úlohou kraja nie je len svietiť a kúriť,  zdôraznil v súvislosti so svojou kandidatúrou na predsedu PSK Milan Majerský.

Kraj je tu podľa jeho slov na to, aby riešil problémy, ktoré nezvládajú mestá a obce samotné, „aby aktívne vystupoval voči vláde a žiadal to, čo jeho občanom prináleží. Kraj nemôže byť miestom pre odkladanie starých politikov, ale zdrojom nových nápadov, miestom plným energie a vôle pomáhať ľuďom.“

Cesta, práca, rodina

Milan Majerský ďalej uviedol, že spolu so svojím tímom chcú využiť svoje schopnosti, nové impulzy a pozitívnu energiu, aby tento kraj spoločne pozdvihli. „Prinášame slušnú zmenu pre všetkých obyvateľov Prešovského kraja. Počas môjho pôsobenia na poste primátora historickej Levoče som sa naučil, že ak chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme jasný plán. Všeobecné reči nás nikam neposunú,“  povedal primátor Levoče.

Podľa slov kandidáta na župana Milana Majerského, z nášho regiónu odchádzajú múdri, vzdelaní a pracovití mladí otcovia a mamy.  „Ako župan sa budem spolupodieľať na vytváraní pracovných a sociálnych podmienok pre dôstojný život všetkých obyvateľov kraja, aby živitelia rodín našli prácu doma, aby rodiny kvôli práci neboli dlhodobo rozdelené, aby naše deti našli po skončení štúdia dobré pracovné príležitosti v regióne a rady sa vrátili domov,“ podčiarkol Majerský.

Domáci ani zahraniční investori k nám podľa neho neprídu, ak nebudú dobudované kvalitné cestné spojenia. „Kde sú cesty, tam je život. Práve tie sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju a zabezpečeniu spokojného života našich rodín,“ dodal Milan Majerský.

Jednota v rozmanitosti

Prešovský kraj je výnimočný tým, že tu žije najväčší počet rôznych národnostných, etnických i náboženských skupín. „Každá je niečím originálna a vytvára v kraji zaujímavú rozmanitosť. A preto je jedinečný. Záleží mi na Goraloch, Spišiakoch, Rómoch, Rusínoch, Rusnakoch, Šarišanoch, na všetkých. Kandidujem úprimne a pre všetkých,“  uzavrel Milan Majerský, kandidát na predsedu PSK.