Michal Babin

PhDr. Michal Babin, technik 55 rokov, ženatý,  3 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 1 Ďakujem za Vašu dôveru, budem […]

Jozef Bača

Mgr. Jozef Bača pedagóg , zástupca riaditeľa školy 63 rokov, vdovec, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 1 Každý […]

Zuzana Bednárová

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., vysokoškolský pedagóg 32 rokov, vydatá Poradové číslo v zozname kandidátov: 6 Niekto túži po pokojnom, tichom […]

Patrícia Bujňáková

PaedDr. Patrícia Bujňáková, učiteľka 44 rokov, slobodná Poradové číslo v zozname kandidátov: 12 Ako Popradčanka vnímam, že v tomto meste […]

Marián Damankoš

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy 42 rokov, ženatý, 3 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 21 Prešovský samosprávny kraj […]

Martin Fecko

Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR 55 rokov, ženatý, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 30 Keď sa ako […]

Marek Fedor

Ing. MUDr. Marek Fedor, MUDr., lekár 54 rokov, ženatý, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 9 Ponúkam svoje skúsenosti […]

Ján Hencel

MUDr., Ján Hencel, MSc., lekár 48 rokov, ženatý, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 16 Ako lekár a  poslanec […]

Katarína Heredošová

Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ 41 rokov, vydatá, 3 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 7 Počas môjho pôsobenia […]

Pavel Hudáček

Pavel Hudáček, starosta obce 56 rokov, vdovec, 4 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 17 Dvadsať rokov práce starostu najväčšej […]

Stanislav Kahanec

Ing. Stanislav Kahanec, strojný inžinier 62 rokov, ženatý, 5 detí Poradové číslo v zozname kandidátov: 45 Prešovský kraj je regiónom […]

Jozef Kanuščák

Jozef Kanuščák, konateľ spoločnosti 43 rokov, 3 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 15 Doplňujúci slogan kandidáta: Jedna z  možností […]

Viera Leščáková

PaedDr. Viera Leščáková, učiteľka 43 rokov, vydatá, 2 deti  Poradové číslo v zozname kandidátov: 63 Od ukončenia VŠ pôsobím v  […]

Jozef Lukáč

Mgr. Jozef Lukáč, poslanec NR SR 43 rokov, ženatý, 4 deti   Poradové číslo v zozname kandidátov: 66 Z pozície […]

Martin Meričko

Ing. Martin Meričko, starosta 28 rokov, slobodný Poradové číslo v zozname kandidátov: 32 Mnohí ľudia netušia, aké kompetencie má VÚC, […]