Ing. Andrea Turčanová, primátorka
50 rokov, vydatá, 5 detí

Poradové číslo v zozname kandidátov: 95

Prešovský samosprávny kraj je jeden z najkrajších kútov Slovenska, napriek tomu dostatočne nevyužíva svoj potenciál a je najchudobnejším krajom v republike. Našou spoločnou úlohou je vybudovať z neho dobré miesto pre život. Preto sa budem snažiť o dobudovanie dopravnej infraštruktúry, a to diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Podporím rozvoj školského systému produkujúceho absolventov, ktorí sa ľahko uplatnia na trhu práce a kvalitných sociálnych služieb. To, ako sa nám tu bude žiť, záleží len na nás. Preto sa opakovane uchádzam o Vašu dôveru.