MUDr., František Orlovský, lekár
55 rokov, ženatý, 4 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 21

V mnohých oblastiach každodenného života sa nás pôsobenie VÚC dotýka, a  to nech sme obyvateľmi ktoréhokoľvek kraja. Prešovský kraj je síce svojou rozlohou najväčší, no zároveň v mnohých aspektoch za ostatným časťami Slovenska zaostáva. Reálnou politikou budem preto zohľadňovať všetky špecifiká nášho kraja, či je to už infraštruktúra, zdravotníctvo, školstvo alebo historické, duchovné a kultúrne bohatstvo. Podporím vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, aby sa otcovia rodín mohli vrátiť a pracovať doma. Pri projektoch pre rómsku komunitu sa budem snažiť dosiahnuť efektívne využívanie finančných prostriedkov a zásadu rovnosti. Verejné obstarávanie a výberové konania musia viesť ku zlacňovaniu a kvalite. V spoločenských a duchovných otázkach som konzervatívny. PSK musí vykročiť na cestu ku spokojnosti života všetkých obyvateľov tohto kraja.