doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., vysokoškolský pedagóg
45 rokov, ženatý, 4 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 76

Náš kraj v sebe ukrýva bohatý spoločenský, kultúrny, duchovný, vzdelanostný i ekonomický potenciál na vytvorenie kvalitných a atraktívnych životných podmienok pre všetkých jeho obyvateľov. V posledných rokoch je vidieť stagnáciu nášho regiónu vo viacerých oblastiach. Preto vnímam potrebu zapojiť sa do služby nášmu kraju. Nechcem len tak nečinne stáť a prizerať sa! Ponúkam svoje schopnosti v tímovom duchu zastávať vaše záujmy – byť vaším hlasom v zastupiteľstve kraja. Spoločne sa chceme zaoberať a riešiť katastrofálnu dopravnú infraštruktúru (výstavbu R4), absenciu veľkých investorov, nezamestnanosť, regionálne školstvo, starostlivosť o seniorov, podnikateľskú sféru, cestovný ruch a turizmus. Ako pedagógovi s 20 ročnou praxou a otcovi mi záleží na tom, aby generácia mladých, perspektívnych a talentovaných ľudí ostávala žiť a pracovať v našom regióne, a tiež, aby za prácou do iných kútov Slovenska a zahraničia nemuseli odchádzať ich rodičia. Myslím, že je pravá chvíľa na zmenu atmosféry v našom kraji a nový impulz! Nastal čas, aby odzvonilo praktikám podľa výroku známeho gréckeho mysliteľa: „Silní robia, čo chcú, a slabí trpia, čo musia.“ S týmto posolstvom som prijal pozvanie angažovať sa a kandidovať ako nestranícky kandidát s podporou koalície pravicových strán. Už teraz úprimne ďakujem za každý Váš hlas a ochotu prísť voliť.