Mgr. Jozef Bača pedagóg , zástupca riaditeľa školy
63 rokov, vdovec, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 1

Každý región, okres, mesto, obec má svoje špecifické problémy. Výnimkou nie je ani Prešovský samosprávny kraj a náš Levočský okres. Osobne za ten najväčší považujem chýbajúcu infraštruktúru. Potrebujeme kvalitné cesty, ktoré ľudí spájajú a zároveň  umožňujú príchod nových investorov. Tí sú potrební na to, aby šikovní a  vzdelaní ľudia z  nášho regiónu nemuseli hľadať prácu za hranicami regiónu či za hranicami rodného Slovenska. Samozrejme je čo riešiť aj v  sociálnej oblasti, školstve, zdravotníctve i kultúre. Ponúkam svoje skúsenosti z  pôsobenia v  miestnej samospráve všetkým obyvateľom PSK, aby sa nám tu spoločne žilo lepšie.