Jozef Kanuščák, konateľ spoločnosti
43 rokov, 3 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 15

Doplňujúci slogan kandidáta: Jedna z  možností je rozhodnúť sa správne.

Aj župné voľby sú dôležité. Veľa ľudí si ani neuvedomuje ako župa ovplyvňuje ich život. Každý potrebuje k tomu, aby mal plnohodnotný život pár veci – zdravie, šťastie, lásku, pohodu. Presne to, čo si najčastejšie želáme pri rôznych sviatkoch. A práve to má v rukách župa. Veď kto je šťastný, keď nie je zdravý, alebo keď nemá prácu a následne peniaze aby mohol slušne žiť? Kto sa netrápi, keď blízky člen rodiny odchádza za prácou do ďalekej cudziny?
Základom práce poslanca, na ktorého post kandidujem, je spravodlivo a  čestne rozhodovať v  prospech nás všetkých. Všetko v  našom kraji môže fungovať lepšie, ale to musia financie na to určené smerovať tým správnym smerom a  v  plnej výške. Naozaj stačí tak ,,málo“, aby tu bolo lepšie a  kvalitnejšie zdravotníctvo, školstvo, aby tu bolo viac a  lepšej práce, aby tu boli kvalitné cesty, aby sa tu jednoduchšie podnikalo a  žilo.
Pri niektorých podnikateľských projektoch stačí podať pomocnú ruku, aby sa tu rozbehol pracovný trh, alebo využil potenciál nášho okresu a  kraja na rozvoj poľnohospodárstva či turizmu a  športu. Namiesto toho je bežné, že sa investor hneď na začiatku stretne s  kopou prekážok, byrokraciou, či korupciou, čo väčšinu hneď odradí. Na to všetko budem dohliadať ak mi dáte v  týchto voľbách svoj hlas.