Mgr. Jozef Lukáč, poslanec NR SR
43 rokov, ženatý, 4 deti  

Poradové číslo v zozname kandidátov: 66
Z pozície poslanca NR SR som si uvedomil, aký priepastný je rozdiel medzi jednotlivými regiónmi a kandidatúru do VÚC vnímam ako poslanie a  príležitosť byť hlasom obyčajných ľudí, ktorým nie je jedno, ako sa v  tomto regióne žije. Náš kraj potrebuje novú energiu, aby sa dynamickejšie rozvíjal. Je potrebné uskutočniť dobudovanie infraštruktúry, reformu stredného školstva a hlavne zabezpečiť pracovné miesta, aby tu mladí ľudia mali motiváciu žiť a  pracovať. Veľké rezervy máme v  oblasti cestovného ruchu. Prešovský kraj nie sú len Vysoké Tatry, je to aj Národný park Poloniny, vodná nádrž Domaša a  jej okolie, či Levočské vrchy. Takýchto nádherných miest je v  Prešovskom kraji omnoho viac. A všade tam je príležitosť na tvorbu pracovných miest. Priniesť ich môže aj strategický investor. Preto vás 4.11. pozývam k voľbám.