Ing. MUDr. Marek Fedor, MUDr., lekár
54 rokov, ženatý, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 9

Ponúkam svoje skúsenosti z praxe všetkým obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja.  V  zdravotníctve pracujem už roky a  vidím, že situácia sa zhoršuje. PSK má nedostatok lekárov. Po zvolení sa budem podieľať na zmene, utvárať   a nanovo nastavovať podmienky dostupnej a  kvalitnej  zdravotnej starostlivosti pre všetkých. V  spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou zabezpečím bezplatné postgraduálne vzdelávanie lekárov a  medikov na svojej ambulancii. Budem podporovať všetky snahy, aby čerství absolventi lekárskych fakúlt neodchádzali do zahraničia.