Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR
55 rokov, ženatý, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 30

Keď sa ako poľnohospodár a  ochranár prejdem po našom regióne, musím konštatovať, že naši predkovia nám tu zanechali prekrásny kus Slovenska s  veľkým potenciálom, kde sa má dobre žiť. Žiaľ, dennodenná realita je iná. Poďme to zmeniť, lebo je to o  našich životoch, o  našich deťoch a  vnúčatách. Prebuďme veľký spiaci potenciál prešovského regiónu. Týka sa to aj kultúrnych a  prírodných hodnôt. Otvorme sa svetu cez rozvoj turistického ruchu. Poďme zamestnať ľudí aj cez projekty modrej a  zelenej ekonomiky. Nemáme právo odovzdať ďalšej generácii Prešovský región v  horšom stave, ako sme ho prevzali od našich predkov, lebo potom ich nie sme hodní. Regionálna politika musí byť o  službe občanom.