Ing. Martin Meričko, starosta
28 rokov, slobodný

Poradové číslo v zozname kandidátov: 32

Mnohí ľudia netušia, aké kompetencie má VÚC, že rozhoduje o  30 percentách z  ich daní, že ide o  ich peniaze. Pritom my voliči rozhodujeme, kto nás bude zastupovať vo vláde, v  obci. Kto bude rozhodovať o  cestách, školstve, zdravotníctve, sociálnych zariadeniach, ktoré patria do správy VÚC. Mnohí z  nás si povedia, koho voliť, či volím toho, či toho, zmení sa niečo? Ak sme však voliť neboli, nemáme právo ponosovať sa na to, ako to v  našom Prešovskom samosprávnom kraji vyzerá. Pozývam Vás preto 4. novemabra 2017 k  voľbám, aby sme spoločne priniesli slušnú zmenu pre tento kraj, aby sa nám tu žilo lepšie. Nechcem sľubovať, lebo som len kvapka, ale každá kvapka môže niečo zmeniť.