Mgr. Martin Šmilňák, riaditeľ školy
44 rokov, ženatý, 2 dcéry

Poradové číslo v zozname kandidátov: 33

Ako dlhoročný riaditeľ škôl veľa energie vynakladám na to, aby sme našich žiakov a  študentov pripravili čo najlepšie pre budúci život. Dnes nestačí v  školách vymeniť strechy, okná, opraviť fasády. Spolu so šikovnými kolegami sme v  Bardejove vytvorili moderné bilingválne gymnázium, ktoré má viacero partnerských škôl vo Veľkej Británii. Pre pedagógov z  nášho regiónu pripravujeme každoročne medzinárodné konferencie a  stretnutia, aby sme nášmu školstvu pomohli. Darí sa nám zapájať do medzinárodných projektov a  získavať zdroje z  rôznych grantov. Ponúkam tieto svoje medzinárodné kontakty i  skúsenosti na to, aby naša mladá generácia v  celom Prešovskom kraji dostala, čo najlepší štart do života, a  aby sme do nášho kraja pritiahli viac práce a  dobrých nápadov.