PhDr. Michal Babin, technik
55 rokov, ženatý,  3 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 1

Ďakujem za Vašu dôveru, budem dobrým poslancom.