Patrik Mihaľ

MUDr. Patrik Mihaľ, lekár 43 rokov, ženatý, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 21 Z mnohých strán počúvam o […]

František Orlovský

MUDr., František Orlovský, lekár 55 rokov, ženatý, 4 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 21 V mnohých oblastiach každodenného života […]

Gabriel Paľa

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., vysokoškolský pedagóg 45 rokov, ženatý, 4 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 76 […]

Zita Pleštinská

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 56 rokov, vydatá, 2 deti Poradové číslo v zozname kandidátov: 22 Vzhľadom na nadmerné […]

Martin Šmilňák

Mgr. Martin Šmilňák, riaditeľ školy 44 rokov, ženatý, 2 dcéry Poradové číslo v zozname kandidátov: 33 Ako dlhoročný riaditeľ škôl […]

Andrea Turčanová

Ing. Andrea Turčanová, primátorka 50 rokov, vydatá, 5 detí Poradové číslo v zozname kandidátov: 95 Prešovský samosprávny kraj je jeden […]