PaedDr. Patrícia Bujňáková, učiteľka
44 rokov, slobodná

Poradové číslo v zozname kandidátov: 12

Ako Popradčanka vnímam, že v tomto meste i v jeho  okolí, žijú múdri a vzdelaní ľudia, ktorých si veľmi vážim. Je radosť vidieť, ako sa tento kraj rozrastá i omladzuje. Na druhej strane vnímam aj problémy, ktoré trápia nielen nás Popradčanov, ale všetkých obyvateľov Prešovského kraja. Sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo, poškodené cesty, chodníky, deficit kultúrneho vyžitia, naštrbené medziľudské vzťahy. Bolo by naivné si myslieť, že za jedno volebné obdobie sa tieto problémy stanú minulosťou. Niekde však začať musíme. A najlepší začiatok každej zmeny je začať meniť seba. Snažiť sa byť slušným, tolerantným, úctivým. Ak to dokážeme, určite to nájde svoj pozitívny odraz v našom okolí, v oblastiach, ktoré trápia nás všetkých. Pokúsme sa ich vyriešiť spoločne.