MUDr. Patrik Mihaľ, lekár
43 rokov, ženatý, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 21

Z mnohých strán počúvam o sklamaní a znechutení zo súčasnej politiky a jej dopadmi na každodenný život bežných ľudí. Trápi ma to o to viac, že sám som si vedomý, že korupcia, netransparentnosť v  hospodárení a neriešené problémy vyvolávajú u ľudí bezmocnosť a apatiu k hľadaniu riešenia. Osoby, ktoré sú verejnosti dobre známe, uznávaní odborníci vo svojej profesii, ľudia slušní, charakterní a čestní sú preto znechutení a nechcú sa angažovať vo veciach verejných. Napriek tomu Vás pozývam k tomu, aby sme sa nevzdávali! Vždy je šanca veci zmeniť, napraviť, pokúsiť sa hľadať a nájsť nové riešenia. 4.novembra budeme mať príležitosť dať tejto šanci reálnu podobu. Prosím nepremárnime ju! Odovzdajme svoj hlas zodpovedne.