Pavel Hudáček, starosta obce
56 rokov, vdovec, 4 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 17

Dvadsať rokov práce starostu najväčšej obce okresu ma presvedčilo o  tom, že skúsenosti a  zodpovednosť sú dva atribúty, ktoré vedú úspešnú samosprávu. Iba vďaka nim sa snažím dlhodobo posúvať našu obec Lendak dopredu. Ponúkam svoju zodpovednosť a  skúsenosti aj Vám, obyvateľom okresu Kežmarok a tiež všetkým obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja, opätovne ako kandidát na poslanca VÚC. Chcem, aby sa v našom okrese i kraji žilo lepšie a verím, že slušná zmena, ktorú ponúkame ako koalícia na poslancov i župana ju môže priniesť.