Ing. Stanislav Kahanec, strojný inžinier
62 rokov, ženatý, 5 detí

Poradové číslo v zozname kandidátov: 45

Prešovský kraj je regiónom s  nádhernou prírodou, ale i s  obrovským bohatstvom kultúry, tradícií, histórie. Je to však aj región s  nevyužitým ľudským potenciálom. Budem presadzovať najmä rozvoj dopravnej a  technickej infraštruktúry, cestovného ruchu, ale aj také investície a  projekty, ktoré podporia tvorbu pracovných príležitostí a  zlepšia podmienky pre život v  našom kraji. Urobím všetko pre to, aby mladí mali šancu pre kvalitné vzdelanie, aby ľudia nemuseli odchádzať za prácou do Bratislavy či za hranice Slovenska, aby seniori či sociálne slabí mali zabezpečené dôstojné podmienky pre život doma, v  našom kraji. Aby sa v  našom kraji oplatilo žiť.