Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce
56 rokov, vydatá, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 22

Vzhľadom na nadmerné zaťaženie dopravy a časté dopravné zápchy v meste Stará Ľubovňa a v jeho okolí, mi veľmi záleží na tom, aby sa čo najskôr vybudovali nové cestné obchvaty v Starej Ľubovni a v Plavnici, ktoré sú už roky obyvateľom okresu iba sľubované. Investorov odrádza aj skutočnosť, že na ceste I/77 medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou sa už dlhé roky nič zásadného pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky neurobilo. Budem sa snažiť o to, aby mestá a obce okresu intenzívnejšie čerpali peniaze zo štátneho rozpočtu a z európskych prostriedkov na projekty do budovania infraštruktúry, ktoré pomôžu podnikateľom vytvoriť pracovné príležitosti, aby živitelia rodín našli prácu doma, aby rodiny kvôli práci neboli dlhodobo rozdelené, aby naše deti po štúdiách neodchádzali za prácou do zahraničia, ale zostali pracovať a bývať tu. Okres Stará Ľubovňa je okresom s veľkým potenciálom pre cestovný ruch. Bez kvalitnej infraštruktúry je rozvoj nášho regiónu ohrozený! Preto aj z pozície poslankyne VÚC budem apelovať u predsedu PSK, aby pri rokovaniach s vládou boli obnovené vlakové spoje na trati Stará Ľubovňa – Plaveč – Lipany a došlo tiež k obnoveniu medzinárodnej vlakovej dopravy do Poľska.