RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., vysokoškolský pedagóg
32 rokov, vydatá

Poradové číslo v zozname kandidátov: 6

Niekto túži po pokojnom, tichom živote v kruhu rodiny, niekto rád zažíva dobrodružstvo. Každý má svoje vlastné túžby a sny, ale v niečom sa zhodneme. Potrebujeme cítiť lásku a blízkosť milujúcej rodiny. Hľadáme dobrú prácu, aby sme mohli viesť slušný život. Chceme sa cítiť doma bezpečne. Náš kraj je domovom pre nás všetkých, aj keď sme rozdielni. Naše mestá a dediny majú dlhú a krásnu históriu, každá má vlastné tradície a zvyky, ale aj trápenia.
Neponúkam vyriešenie všetkých problémov dozajtra. Nepredstavujem ani zázračné projekty. Neviem sľubovať nemožné. Ponúkam však otvorenosť a pravdivosť. Ponúkam ochotu, poctivosť a úprimnosť v službe pre všetkých.
Urobme spoločne náš kraj lepším miestom, bezpečnejším a krajším, aby tu každá žena, každý muž, každá rodina mala priestor na prácu aj oddych. Zachovajme si svoje zvyky, budujme a odovzdávajme naše tradície. Ale nebojme sa zmeny k lepšiemu.